Recull

Web de curiosidades y tecnología

Página de Inicio Contacta Las recetas Curiosidades Electrónica Informática Quienes somos.
FRIKI RECULL - Curiosidades y hobbies

Diccionari de Frases Fetes i Sinònims en Català:


EQUIVOCAT:

EQUIVOCAT anar errat de comptes SV, estar equivocat / equivocar-se (*, R-M) Si et penses que t'ajudaran, vas errat de comptes; han dit que no volen saber res de les teves dificultats / Ell pensa que tothom el respecta i va errat de comptes (R-M) -> anar lluny d'osques; estar lluny de comptes; estar a tres quarts de quinze; veure-ho tot per la bragueta, com els gegants; ésser en error -» anar en revolt (p.ext.), anar fora de corda (p.ext.), anar fora de camí (p.ext.), prendre la "a" per la "b" (p.ext.), fer coster (p.ext.), treure's un ull pensant senyar-se (p.ext.), errar el tret (p.ext.) anar lluny d'osques SV, anar errat (IEC) Veig que, en aquest tema, va lluny d'osques, però no sé com dir-li-ho / Et penses que ho vaig dir jo i vas molt lluny d'osques; ho va dir en Joan (També s'usa amb el quantificador molt en posició postverbal) (*, R-M) -> anar errat de comptes; estar lluny de comptes; estar a tres quarts de quinze; veure-ho tot per la bragueta, com els gegants; ésser en error; pensar-se haver fet un ou amb dos vermells -» treure's un ull pensant senyar-se (p.ext.), fer coster (p.ext.), pixar fora de test (p.ext.), errar el tret (p.ext.) anar servit SV, estar equivocat d'esperar alguna cosa (IEC) Va servit si confia que l'aniràs a veure! / Vas ben servit si esperes que t'ho pagui (També s'usa amb el modificador ben en posició preadjectival) (*, EC) -» esperar assegut (p.ext.) dur ses pòlisses banyades SV, anar errat o mal informat (A-M) Duus ses pòlisses banyades. Això no va ser així -> estar lluny de comptes -» dur els papers banyats (p.ext.) [Men. (A-M)] ésser en error SV, tenir per veritable el que és fals o a l'inrevés (EC) Som en error quan pensem que això va succeir tal com ell ho va explicar / Està en error si pensa que va ser ell qui el va delatar (També s'usa amb el verb estar) -> estar lluny de comptes -» ésser en l'error (v.f.) estar lluny de comptes SV, anar errat (EC) Pel que fa a la resolució del problema de matemàtiques, en Martí està lluny de comptes -> anar errat de comptes, anar lluny d'osques, ésser en error, dur ses pòlisses banyades tenir tort SV, no tenir raó (A-M) Tan prest condemnen el qui té dret com el qui té tort (A-M) -» tenir dret (ant.), tenir raó (ant.), a tort i a dret (p.ext.) veure-ho tot per la bragueta, com els gegants SV, veure les coses malament, diferents d'així com són / interpretar malament les coses, ordinàriament en sentit obscè (A-M) Em sembla que ho veus tot per la bragueta, com els gegants, perquè les coses no van anar així; van anar d'una altra manera -> anar errat de comptes, anar lluny d'osques [Vinaròs, Val. (A-M)] trempera matinera SN, posar-se el membre viril en erecció quan hom es lleva Em vaig despertar a casa de l'Eulàlia amb trempera matinera i vaig passar molta vergonya a l'hora de llevar-me / La trempera matinera no és trempera vertadera de pit i cuixa SP, expressió emprada per a referir-se a aquells espectacles, pel·lícules o revistes d'un cert contingut eròtic Ha anat a veure un espectacle de pit i cuixa, on actua la seva vedet preferida a la ventura SP, sense objecte determinat, sense preveure el que succeirà (EC) Va a la ventura, ha marxat amb una maleta i pocs diners, i sense tenir lloc on passar els primers dies de viatge / Han marxat a la ventura; diuen que al vespre ens trucaran per dir- nos on passaran la nit -> a la bona de Déu, a l'atzar, trescar la Seca i la Meca -» córrer fortuna (p.ext.), ocell de pas (p.ext.), sense nord (p.ext.), a l'endeví (p.ext.), anar pel món (p.ext.) trescar la Seca i la Meca SV, anar d'un lloc a l'altre, caminar molt, fer llargs viatges (A-M) Ha vist molt de món: ja ha trescat la Seca i la Meca -> córrer la Seca i la Meca i la vall d'Andorra, anar de la Seca a la Meca, a la ventura, anar pel món -» ocell de pas (p.ext.) cagar fora de l'orinal SV, anar errat / dir o cometre un despropòsit (R- M, *) Res del que ha dit no té referència amb la qüestió; ha cagat fora de l'orinal (R-M) -> pixar fora de test, escopir fora de sa trona clavar-ne una al mall i dues a l'enclusa SV, no encertar / no actuar encertadament (R-M, *) Pobre! Tant d'interès que hi posa; però en clava una al mall i dues a l'enclusa / Per més que s'hi esforci, sempre en clava una al mall i dues a l'enclusa (R-M, *) -> clavar-ne una al mall i una altra a l'enclusa, no tirar-ne una en el solc, no fer- ne una de condreta clavar-ne una al mall i una altra a l'enclusa SV, no encertar / no actuar encertadament (R-M, *) No li surt res bé; en clava una al mall i una altra a l'enclusa; no reeixirà mai en cap negoci (També s'usa amb la forma clavar-ne una al mall i l'altra a l'enclusa) (R-M) -> clavar-ne una al mall i dues a l'enclusa, no tirar-ne una en el solc, no fer-ne una de condreta -» no tocar mall ni enclusa (p.ext.) fer coster SV, no encertar el blanc / no endevinar, no descobrir alguna cosa (IEC, *) En aquesta qüestió has fet coster; no l'has pas endevinada / Si continuem amb aquests mètodes farem coster; són molt antiquats (R-M) -> errar el tret, fer el pa ros -» fer diana (ant.), anar lluny d'osques (p.ext.), anar errat de comptes (p.ext.), treure's un ull pensant senyar-se (p.ext.) fer el pa ros SV, dur un assumpte malament, per mal camí (A-M) Però què fas? Això és fer el pa ros. Acabaràs malament -> fer coster [Men. (A-M)] fer un mal cuinat SV, cometre una acció molt estúpida o dolenta (A-M) Actuant d'aquesta manera ha fet un mal cuinat i sóc jo qui n'ha sortit perjudicat -> fer un pa com unes hòsties, fer una passa en fals, fer un pas fals, fer els ous en terra -» prendre (algú) en un mal llatí (p.ext.), mal pas (p.ext.), mal negoci (p.ext.) ficar-se de peus a la galleda SV, dir o fer una cosa inconvenient, ridícula / dir o fer alguna cosa completament fora de propòsit (IEC, EC) Ara no et fiquis de peus a la galleda parlant de coses que no s'han d'esbombar / S'ha fotut de peus a la galleda quan li ha comentat que havia vist la seva xicota amb en Xavi (També s'usa amb els verbs fotre i posar) -> ficar-se de peus a l'aigua, pixar fora de test, ficar la pota, fer una planxa, espifiar-la, dir-ne una de grossa, ficar el rem, ficar la gamba, dir-la grossa, fer una relliscada -» ficar els peus a la galleda (v.f.), fer el ridícul (p.ext.), no tocar pilota (p.ext.), no rascar bola (p.ext.) no rascar bola SV, no encertar en allò que es fa Últimament a la feina no rasco bola, ho faig tot malament -> no tocar pilota, pixar fora de test, no tirar-ne una en el solc, tenir mal ull -» ficar-se de peus a la galleda (p.ext.) no tirar-ne una en el solc SV, no encertar mai / no actuar encertadament (A-M, *) Encara que no en tiris una en el solc, no et desesperis i continua provant-ho -> clavar-ne una al mall i una altra a l'enclusa, clavar-ne una al mall i dues a l'enclusa, no fer-ne una de condreta, no rascar bola, no tocar pilota, no fer cosa bona no tocar pilota SV, no encertar en res del que es tracta (IEC) Sempre vol intervenir, però no toca pilota; és massa tímid / Voleu dir que toca mai pilota? / Si pensés més, tocaria més pilota -> pixar fora de test, no rascar bola, no tirar-ne una en el solc -» ficar-se de peus a la galleda (p.ext.) pixar fora de test SV, dir o cometre un despropòsit. Anar errat / parlar sense raó, fugir de la qüestió, dir disbarats (R-M, IEC) En aquesta qüestió ha pixat fora de test; tot el que ell al·lega no té cap relació amb el cas i ofèn molta gent (R-M) -> cagar fora de l'orinal, no tocar enlloc, escopir fora de sa trona, ficar-se de peus a la galleda, no rascar bola, no tocar pilota, tocar el bombo, tocar l'orgue, tocar timbals -» pixar fora del test (v.f.), anar fora de camí (p.ext.), anar lluny d'osques (p.ext.), anar en revolt (p.ext.), anar fora de corda (p.ext.) anar lluny d'osques SV, anar errat (IEC) Si et penses que va ser ell qui ho va fer, vas lluny d'osques / La teva informació no és correcta, vas molt lluny d'osques (També s'usa amb el quantificador molt en posició postverbal) -> anar errat de comptes; estar lluny de comptes; estar a tres quarts de quinze; veure-ho tot per la bragueta, com els gegants; ésser en error; pensar-se haver fet un ou amb dos vermells -» treure's un ull pensant senyar-se (p.ext.), fer coster (p.ext.), pixar fora de test (p.ext.), errar el tret (p.ext.) estar a tres quarts de quinze SV, anar molt errat de comptes / estar molt equivocat (A-M, *) Ja veig que no tens ni idea de com ha anat tot: estàs a tres quarts de quinze -> anar errat de comptes, anar lluny d'osques haver inventat la pólvora SV, creure erròniament haver inventat una cosa nova o extraordinària (EC) Això és més vell que anar a peu, però ell es pensa que ha inventat la pólvora / Aquest instrument no és nou; ho sento però no has inventat la pólvora (També s'usa amb el verb descobrir) (EC, *) -> pensar-se haver fet un ou amb dos vermells pensar-se haver fet un ou amb dos vermells SV, creure's haver fet una gran cosa (A-M) Se pensava haver fet un ou amb dos vermells, però anava molt errat -> haver inventat la pólvora, anar lluny d'osques [Men. (A-M)] fe d'errates SN, llista de les errates d'un llibre (IEC) Aquest error apareix a la fe d'errates del diari (També s'usa amb la forma fe d'errades) mal pas SN, mala acció (R-M) Era un home ric, abans de fer aquest mal pas que l'ha dut a la presó; fou una qüestió de contraban (R-M) -» mala nota (p.ext.), mal cap (p.ext.), fer un mal cuinat (p.ext.) nota falsa SN, nota equivocada produïda per una mala entonació o per l'error d'un o diversos intèrprets d'una peça musical (EC) A l'examen de piano no et pots permetre tocar una nota falsa, perquè et poden suspendre fer la missa (a algú) SV, (un animal) obrir-lo des del cap fins a la coa, per desxuiar-lo (A-M) Va fer la missa al porc -> obrir (algú) en canal [Morella (A-M)] deixar (algú) sense paraula SV, esbalair / deixar algú atònit, estupefacte, meravellar (R-M, *) Vaig deixar els convidats sense paraula amb les meves confessions -> deixar (algú) de pedra, deixar (algú) sense resposta -» deixar (algú) sense paraules (v.f.), quedar sense paraula (inv.), no tenir paraules (inv.), no trobar paraules (inv.), perdre la paraula (inv.), deixar (algú) amb la paraula a la boca (p.ext.), dir-ne una de fresca (a algú) (p.ext.)